De Queeste naar Shambhala 

     Arita Baaijens interview

Vruchtbare Aarde  Inspiratiebron voor levenskunstenaars    

Een kijkje in VA's voorjaarseditie 1-2011:

Liefde voor de woestijn

Foto
Foto
Foto

Arita Baaijens trok jarenlang in haar eentje door de woestijn. “Het gevoel samen te vallen met je omgeving; de pure blijdschap om ogenschijnlijk kleine dingen.? Inmiddels heeft de Nederlandse avonturierster de blik verlegd naar het Oosten: een zoektocht naar het mythische koninkrijk Shambhala. Volgens de Dalai Lama op aarde te vinden, al is de aankomst voor weinigen weggelegd. Arita Baaijens geeft zichzelf de meeste kans in het Altai gebergte, waar de grens tussen mythe en werkelijkheid uiterst dun is. Info»


Alles bloeit op door aandacht

Foto
Foto
Foto

Het werkt al op het schaakbord: een goede zet is alleen mogelijk als de schaakspeler het hele veld in zijn bewustzijn heeft. Precies daar ging het mis bij de recente olieramp voor de Amerikaanse kust. De grote baas van BP zei: "Ik wist niet dat we daar ook platforms hadden." Volgens ECOtherapeut Hans Andeweg werkt het precies zo in ons eigen leven. Wonderen zijn pas mogelijk bij de gecombineerde inzet van aandacht en intentie. Een intrigerend interview in 't Bonte Paerd. Info»


Zonlicht in de kinderwagen 

Ergens in onze jeugd, aldus Douwe Tiemersma in een lezing op de Erasmus Universiteit, komt stoerheid tegenover kwetsbaarheid te staan. “Het uiterlijke geheim krijgt de overhand boven het innerlijke geheim. Zo gaat dat meestal in het leven.? Maar... als later in het leven de openheid terugkomt, komen vaak ook oude herinneringen boven. “Zo herinner ik me het licht dat door een bovenraampje in de wc op de muur viel; het zonlicht in de kinderwagen en het lopen op een bospad met licht.? Fragment uit een bijzondere lezing.


Nasleep van een liftvakantie

Foto: Anuradha Choudry
Foto: Anuradha Choudry

De Britse schrijver Chris Stewart weet nog goed wanneer hij Ans Zondag voor het eerst zag. Op een hete, zomerse dag in een Andalusische  rivierbedding. “De beeldhouwster volgde de ram uit mijn kudde schapen en kneedde een klomp was tot het beeld van een ram.? Behulpzaam bood Stewart aan om de ram op stal te zetten. Maar dat aanbod sloeg ze af. Ans Zondag zag het dier liever in zijn gewone doen. Een gesprek over haar leven op een Spaanse berg. Info»


Lago di Jung

Foto:

U weet toch, zei een Zwitserse huisarts ooit tegen de psychiater Carl Gustav Jung, dat uw patiënte volledig genezen terug is gekomen? “Ik heb me steeds afgevraagd wat u heeft gedaan. Maar alles wat zij me wist te vertellen, was dat u een liedje had geneuried over een bootje op het meer?? Jung later: “Hoe moest ik hem vertellen dat ik niet anders dan een ingeving had gevolgd en een slaapliedje had gezongen met de stem van mijn moeder?? Tweede van een serie digitale herdrukken. Een onderdompeling in de wereld van Jung aan het Lago Maggiore. Info»


Foto:
 
Bestel voorjaarsnummer los Geef voorjaarseditie cadeau Voorjaarsnr. + 2 welkomstnummers
Footer