Hans Andeweg 2 | Alles bloeit op door aandacht (2011)

1,45

Een gesprek met ECOtherapeut Hans Andeweg over mee- en tegenvallers, vrouwelijke toekomstkrachten en de valkuilen in het ganzenbordspel. “In het diepst van onze gedachten zijn wij goden en godinnen met het oneindige vermogen om te scheppen. We zijn in staat om wonderen te verrichten. Echt grootse dingen. Wat we ervoor nodig hebben: innerlijke rust, bewustzijn van het geheel en gevoel voor wat leeft.” Een interview uit VA 1-2011. Digitaal artikel, direct downloadbaar.

Beschrijving

Vermoedelijk is niemand vaker in dit blad geïnterviewd dan bioloog en oprichter Center for ECOintention Hans Andeweg. Wie ooit een workshop met hem heeft meegemaakt, weet hoe volstrekt vanzelfsprekend het ineens voor deelnemers wordt dat alles wat leeft een voelbare uitstraling heeft. De grote opsteker: ‘Vitaliteit is niet iets abstracts, levenskrachten zijn zo met de handen te voelen.’

In een van de interviews die VA met hem had, vertelde hij over zijn eigen kennismaking met de energetische fenomenen — die hij met geen mogelijkheid kon verklaren met de kennis uit zijn biologiestudie.

Het moment waarop ‘de knop’ om ging, vond plaats tijdens een wandeling in de buurt van Keulen. Een vriendin vroeg hem zijn ene arm gestrekt voor zich uit te houden, terwijl hij zijn andere arm tegen een grote eik hield. Bij deze eik bleek het hem geen enkele moeite te kosten de door haar uitgeoefende neerwaartse druk te weerstaan. Maar even later bij een houten hek leek het wel of er pap in diezelfde arm zat. ‘Ons lijf is een van de gevoeligste meetinstrumenten die we ons kunnen voorstellen,’ weet hij nu.

We zijn het niet zo gewend om er aandacht aan te schenken, maar een bezoek aan een gezond bos, waarin de afzonderlijke bomen elkaar op een energetisch niveau omarmen, is eigenlijk niet te missen, zegt hij op een ander moment. Een gezond bos geeft energie aan de mens. Een ziek bos vraagt energie.

Begin jaren negentig zocht VA hem voor het eerst op in Duitsland, waar hij stafmedewerker was geworden van het Instituut voor Resonantietherapie. Een instituut dat de vitaliteitsproblemen van landgoederen en natuurreservaten op wel heel eigenzinnige wijze te lijf bleek te gaan.

Het fundamentele probleem in de verzwakte bossen met hun vaak zwaar aangetaste eiken, linden, beuken en dennen, aldus Andeweg toen, is niet eens hun gebrek aan vitaliteit, maar hun gebrek aan informatie. ‘Het bos lijkt de informatie te missen om zichzelf opnieuw te organiseren.’

In Vruchtbare Aarde was het een hele worsteling om die toentertijd totaal nieuwe inzichten enigszins begrijpelijk op papier te krijgen. Hoe leg je uit dat de samenhang in een kwakkelend bos zoek is en je te maken hebt met een verzameling losse individuen? Hoe leg je uit dat afstand niet bestaat als het om het aandragen van ‘informatie’ gaat?

‘Alles bloeit op met aandacht en verkommert wanneer het ongezien of onopgemerkt blijft,’ benadrukte Hans in een volgend interview in 1999 in ’s-Graveland. ‘Dat geldt zowel voor de beheerder van een natuurreservaat, voor de lerares in een klaslokaal, als voor de barkeeper in een café. De grootte van een natuurreservaat maakt op zich niet uit, zolang de beheerder het maar met zijn bewustzijn kan bevatten – zolang je het maar in je hart kunt sluiten.’

In een nieuw interview in Laren voor VA 1-2011 vertelde Hans het steeds vaker als een manco te ervaren dat degenen die het beheer van een natuurreservaat voeren niet zelf verantwoordelijk zijn voor de heling. Het moest simpeler, legde hij uit. Dat inzicht bleek de aanzet tot de destijds nieuwe opleiding tot ECOtherapeut, sinds 2015 de universitair erkende opleiding tot ECOintention Practitioner: vanuit de gedachte dat het versterken van de opbouwende krachten in een ecosysteem of een organisatie, en het opheffen van blokkades in principe voor iedereen heel goed mogelijk is, met niet meer dan een kleine energetische huisapotheek.

Elke editie zetten we een eerder verschenen VA-artikel in het zonnetje. Deze keer de interviews met Hans Andeweg. In dit geval het interview ‘Alles bloeit op door aandacht en intentie’ uit VA-1-2011. Vruchtbare Aarde levert u dit interview (bij elkaar 9 pagina’s) voor de prijs van €1,35. U ontvangt de originele opgemaakte versie, zoals die verschenen is in editie 1-2011.

Desgewenst is ook de papieren editie nog voorradig en te bestellen via de link hieronder per post.