Leylijnen en leycentra


Voor de inhoud van dit nummer: klik op het beeld.
Editie 2-2011

Naar aanleiding van een hernieuwde kennismaking met het fenomeen lichtlijnen en leycenhtra in de zomereditie 2-2011 van VA-Magazine / Vruchtbare Aarde bieden we onze lezers op deze pagina de helpende hand. In aansluiting op de inhoud van het tijdschrift een selectie aan links en boeken, om u te helpen uw eigen weg te vinden.


Sterke en zwakke leylijnen

Krachtplekken & mysteriescholen

De oude Friezen

Achterhoekse kerkenpaden

Onze Lieve Vrouwe Ter Nood

Boeddha-beelden

Wijnaldum

Bedevaartsoord Keins

Michaëlskerk van Oosterland

Tuin in Westerland

De Graalkwaliteit van Nijmegen

De Graalkwaliteit van Nijmegen 2

De Graalkwaliteit van Nijmegen 3

Stonehenge in Casterlé

Boekbesprekingen


Sterke & zwakke leylijnen

Overal in de wereld zijn leylijnen te vinden, zeggen leylijnenonderzoekers. Maar het overgrote deel hiervan zijn zwakke lijnen. “Slechts een beperkt deel is sterk of zelfs zeer sterk.” Vooral de zeer sterke leylijnen genieten bekendheid omdat zij grote afstanden afleggen en continenten met elkaar verbinden. Het worden wereld-leylijnen genoemd. “Zij voorzien de aarde wereldwijd van krachtige energie. Daartussen liggen leylijnen die voor een verdere verspreiding van de energieën zorgen.” Bron: leylijnen.com.


Krachtplekken & mysteriescholen

Net als het menselijk lichaam heeft de aarde chakra’s, zegt Ton van der Kroon op zijn website. Energieknooppunten die de energetische lijnen van het lichaam coördineren.  “Op dergelijke krachtplekken is het alsof de ware ziel van dingen bloot komt te liggen. Vaak gaat het langer verblijven op een dergelijke plek gepaard met een gevoel van onbehagen en transformatie, omdat het lichaam zich wil ontdoen van alles wat het verhindert om zich volledig te openen. In vroeger tijden werden op sterke krachtplekken vaak mysteriescholen georganiseerd. Zo was Avalon, het huidige Glastonbury in Somerset, het eiland waar de priesteressen en de druïden hun opleiding kregen."


De oude Friezen

“Juist op kruispunten van leylijnen kan de energie enorm oplopen. Daar blijven ook gedachtekrachten hangen,” aldus Jac Zitman, paragnost, magnetiseur, natuurgenezer in Buren, Friesland, die jarenlang columns schreef voor een Friese krant. De afleveringen 107 en 383 handelen over visioenen die hij kreeg op een terp in het noorden van Friesland. “Wat me het meest is bij gebleven is de hoogstaande beschaving van dit oude volk. De Waddenzee bestond nog niet, de kust lag voorbij waar nu de Waddeneilanden liggen. Op de terp was een open plaats waar rituelen en bijeenkomsten werden gehouden onder een reusachtige eik, omgeven door enkele hutten van kleiachtige, gele grond en takken. Het dagelijks leven werd bepaald door de vrouwen. Het volk noemde haast alles heilig…”


Achterhoekse kerkenpaden

Met de inname van Groenlo en omstreken door Frederik Hendrik in 1627 werd het katholicisme in de regio verboden. Het geloof van de verjaagde, Spaanse koning. Veel streekbewoners bleven echter stiekem de katholieke kerk bezoeken. Omdat men vaak flinke afstanden moest overbruggen om bij een kerk te komen, en omdat bovendien veel rechtstreekse wegen niet bestonden, liep men binnendoor: over weilanden, langs slootjes, over bruggetjes, door bossen. Noodgedwongen lopend over de grond van de buren. Zo ontstond een groot netwerk van vele kerkenpaden. Met de ruilverkaveling in de jaren ’70 verdwenen de laatste kerkenpaden. Daardoor raakten kerkenpaden langzaam in de vergetelheid. Tot begin jaren ’90 de werkgroep Stichting Zieuwentse Kerkenpaden begon met de restauratie van de aloude kerkenpaden. Tegenwoordig zijn de paden vrij toegankelijk voor wandelaars en fietsers en lopen door het prachtige Achterhoekse landschap, vaak over grond van boeren of privé-eigenaren. Bron: Achterhoeksekerkenpaden.nl


Onze Lieve Vrouwe Ter Nood

Leycentra zijn krachtplekken, maar beslist niet alle krachtplekken zijn leycentra. Als voorbeeld noemt ley-onderzoeker Ton van der Leeden Onze Lieve Vrouwe Ter Nood te Heiloo. “Het hoog geplaatste Mariabeeld in de kleine mooie kapel heeft een sterke energie die zelfs iets sterker is dan die van het leycentrum bij de bron, maar dat komt puur doordat mensen met hun devotie dit beeld hebben opgeladen: een door de devote kerkgangers etherisch opgeladen planeetje. Het Mariabeeld is zeker geen leycentrum maar wel een met etherische energie sterk opgeladen krachtplek.”  Kijk in Van der Leedens bijzonder uitgebreide ley-archief. Of klik hier voor zijn visie op leylijnen.


Boeddha-beelden

"Het was de auraziener Wim Gmelig Meijling die in zijn boeken van begin 80-er jaren schreef over drie Buddha beelden in het Volkenkundig Museum in Leiden," Ton van der Leeden dan nog. "Het middelste beeld had een veel sterkere uitstraling. Wim had geen roeden daarvoor nodig. Hetzelfde vind je bij moskees en synagoges. Of bijvoorbeeld bij de Chinese tempel aan de Zeedijk in Amsterdam. De Boeddha bij de entree straalt, dat is zeker. Devotie laadt de muren en gewelven en vloeren van een kerkgebouw op." Verdere info op zijn website.


Wijnaldum

Wijnaldum was in het pioniersboek van Wigholt Vleer het meest mysterieuze leycentrum in de Lage Landen. Woonoord van de legendarische Friese koning Finn Folcwarding. In 2009 werd opnieuw een stukje gevonden van de Koningsfibula van Wijnaldum. Een kroonjuweel gedragen door de echtgenote van een Friese koning. De mantelspeld geldt inmiddels als het 7de-eeuws topstuk uit de archeologiecollectie van het Fries Museum. Wigholt Vleer sprak over over een abnormaal sterk centrum. Met naar schatting 140 lijnen die naar dit energetisch knooppunt zouden lopen. Kort samengevat: “een van de krachtigste leycentra van heel West-Europa”. 


Bedevaartsoord Keins

Na verschijning van Leylijnen en leycentra in de Lage Landen kwam Wigholt Vleer met een update. Rijdende op de Afsluitdijk merkte hij dat zijn wichelroede al reageerde op een sterk krachtveld in Noord-Holland. Hij meende: de waterput nabij de Mariakapel van Keins, Noord-Holland. In een van zijn columns in Vruchtbare Aarde beschreef Frans Olofsen een bezoek aan de kapel. In Keinse, even ten noorden van Schagen, bestaat sinds 1509 een cultus rond een aangespoeld, houten Mariabeeld. Het beeld werd aanvankelijk in een woning ondergebracht, maar trok van heinde en verre zoveel belangstellenden dat men er al gauw een kapel voor bouwde. Meermalen zouden aan bezoekers van de kapel wonderbaarlijke genezingen zijn geschied, in de taal van destijds ‘verscheyde miraculen’. Van de cultus maakte ook een put deel uit, waarvan het water gold als geneeskrachtig voor mens en vee. De kapel werd in 1586 vernield, mogelijk als nabrander van de Beeldenstorm, en het Mariabeeld verdween. Maar de waterput behield zijn aantrekkingskracht voor bedevaartgangers. In totaal werden vanuit de put 132 leylijnen aangetroffen, waarmee de waterput wel wordt gezien als het sterkste leycentrum van Nederland. Zie: website Erfgoed Schagen en de website van J. Draijer.


Michaëlskerk van Oosterland

Ton van der Leeden, leerling van Vleer, vermoedt achteraf dat de roeden van Vleer op de Afsluitdijk niet naar Keinse hebben gewezen maar naar Oosterland, westelijk van Den Oever. “Keinse is inderdaad een sterke plek. Maar de Michaëlskerk van Oosterland lijkt nog net iets sterker is.” Een belangrijke ontdekking, met behulp van kaarten en een globe, was ook de grote leylijn van wel 4000 km lengte die over Oosterland gaat: van Santiago de Compostela, Carnac, Le Mont Saint Michel, Keinse-Oosterland-Harlingen-Wijnaldum, en dan door naar Sylt, Stockholm en Arkhangelsk. Bron klik hier. De Oosterlander kerk blijkt een plaats te zijn waar een groot aantal lokale legendes en mysterieuze zaken samen komen. Onderzoek heeft ook de resten van een oudere kerk onder de huidige aangetoond.  Bij Oosterland is het grote leycentrum een plek ten oosten van het koor op het kerkhof op ongeveer 8 meter afstand van de muur. Als men die vindt met de bij het boekje meegeleverde wichelroeden dan kan men ook de genoemde lange leylijn schuin verlopend terugvinden. De plek is zelfs vaag zichtbaar in het gras en madeliefjes groeien daar sterker.

 

Tuin in Westerland

De grote tuin in Westerland van de heer en mevrouw Tesselaar, met het sterk kracht vasthoudende labyrint, aangelegd in 2008 op een reeds krachtige plek, gevonden door de Noord Hollandse Wichelroedewerkgroep, zorgt er volgens Ton van der Leeden voor, dat we eigenlijk over Wieringen moeten denken als een sterker oord in Nederland, met dus verhoogde etherische ley-energie en als consequentie een groter dan gemiddelde gezondheid van de bewoners.


De Graalkwaliteit van Nijmegen 1

Zoals acupuncturisten naalden zetten in menselijke meridianen om de geblokkeerde energiestromen op gang te helpen, zo werkte de Sloveense kunstenaar Marko Pogacnik in de energiestroom van de aarde. In 2008 deed hij een interessante ontdekkingen in Nijmegen. Het eerste wat opvalt is de geweldige complexiteit van zijn vondsten in vergelijking met het leycentra-onderzoek. Bij Pogacnik geen simpele kernen, maar een veelheid aan belangwekkende vondsten. Fascinerend is de rol van het oude Stadhuis als de plek waar twee etherische stromen elkaar kruisen. Dat Nijmegen van oudsher een krachtplaats is wordt volgens Pogačnik mede veroorzaakt door de etherstromen van de Rijn en de Noordzee die elkaar in het centrum (oude Stadhuis) kruisen. Uitleg: “Een rivier is een levend wezen dat behalve het stromende water ook een etherstroom heeft die via de rivieren het land binnendringen. Dat Nijmegen van oudsher een krachtplaats is wordt waarschijnblijk mede veroorzaakt door de etherstromen van de Rijn en de Noordzee die elkaar in het centrum (oude Stadhuis) kruisen.” Kort verhelderend YouTube-filmpje gebaseerd op foto’s met teksten:


De Graalkwaliteit van Nijmegen 2

Nog fascinerender is de beschrijving van de dubbele lichtkegel die Pogacnik waarnam rond het centrum van Nijmegen. Een kegel de lucht in en een andere kegel de aarde in. Een verticale lichtzuil in het hart van de oude stad met een middellijn van zo'n zeven kilometer. “Een verticale etherische lichtzuil in het centrum van de oude stad.” Een van de vele plekken op aarde die Pogacnik een graalkwaliteit toedicht. Zoals ook in Seeland (Zwitserland) en Rennes le Chateau (Frankrijk) die zouden hebben. Op de rand van het Graalgebied trof hij meerdere krachtplaatsen aan, waaronder het Goffert park en het Montessori College. Uitleg: “Marko Pogacnik ziet de Graal als een symbool voor de vergeestelijking, de vergoddelijking van de materie. In zijn boek Liebeserklärung an die Erde noemt hij deze lichtorganen ‘landschapstempels van de Graal’.” Bron: Website opgericht naar aanleiding van het bezoek.


De Graalkwaliteit van Nijmegen 3

Indrukwekkend is het helingsproces dat beschreven wordt op de laatste pagina van een boekje dat een aantal mensen naar aanleiding van het bezoek van Pogacnik aan Nijmegen hebben gemaakt. Pogacnik voerde een ritueel uit op Plein 1944 met een groep van vijftig mensen. “Een zeer aangrijpende gebeurtenis, ook voor wie de transformatie niet zelf kon waarnemen,” zo werd gezegd. Bron: De Kracht(plaatsen) van Nijmegen Geomantie in het Rijk van Nijmegen. Brochure van 32 p. voor 4 euro te koop bij de winkels De Regenboog en Hilarion te Nijmegen, en op www.abc-antroposofie.nl.


Stonehenge in Casterlé

Waar nu de kerk van het Vlaamse Kasterlee staat, bevindt zich een knooppunt van etherische energiebanen, aldus de Vlaamse auteur Karl Wouters na een onderzoek in zijn geboortestreek Lichtaart en Kasterlee. Vooral de noord-zuidbaan was erg belangrijk. “Een soort geestelijke expresweg vanaf Den Bosch in Nederland tot Villers-la-Ville in Frankrijk, dwars door het oude hertogdom Brabant.” Wouters begon zijn persoonlijke, mythologische duik in het verleden nadat hij geïntrigeerd raakte door archeologische opgravingen nabij zijn woonplek. In zijn boek Stonehenge in Casterlé duikt hij in de geschiedenis, verdiept zich in oude mythologische verhalen, haalt vervolgens heel veel overhoop, om uiteindelijk op te duiken bij tal van ecologische en spirituele initiatieven in de plaatselijke geschiedenis van Kasterlee. “Impulsen die hier als vanzelf naar boven borrelen en een zekere uitstraling hebben.”
BoekbesprekingenEditie 2-2011


In aansluiting op de inhoud van het leylijnenartikel in het zomernummer 2-2011 van Vruchtbare Aarde een selectie van boeken, om u te helpen uw eigen weg te vinden.


Leylijnen en leycentra in de Lage Landen

Krachtplaatsen en Leylijnen in Vlaanderen

Op zoek naar de draak in Limburg

Stonehenge in Casterlé

Langs mystieke plekken in Noord-Holland-Midden

Langs het pelgrimspad in Twente en Münsterland

Magie langs de IJssel

Magisch en mystiek EngelandLeylijnen en leycentra in de Lage Landen


De pioniersstudie uit het begin van de jaren 90. Wijlen Wigholt Vleer is de nestor van het Nederlandstalige leylijnenonderzoek. Samen met paragnost Dick van den Dool maakte hij in een oude Volvo een tocht van duizenden kilometers langs kerken, kapellen en hunebedden; parkeerplaatsen, bossen en akkers. Bijna elke Nederlandse of Vlaamse plaats bleek zo’n plek te herbergen die voor onze verre voorouders als ‘heilig’ of ‘magisch’ moet hebben aangevoeld.
Krachtplaatsen en Leylijnen in Vlaanderen


Ook in Vlaanderen lopen de energiestromen van de aarde door het landschap als onzichtbare rivieren en ondanks de grote invloed die deze energie heeft op het menselijk lichaam, is het bestaan ervan lange tijd in nevelen gehuld geweest. Cois Geysen is onze gids op een reis langs een groot aantal plaatsen die zowel in de prehistorie als in het christendom als heilig werden ervaren. Een boek waarin hij antwoord probeert te geven op de vraag waarom die ene kerk nu eigenlijk staat waar ze staat. Hij bezocht vele tientallen locaties waar zich in de loop der jaren speciale gebeurtenissen hebben voorgedaan, van visionaire ervaringen tot miraculeuze genezingen. “Doordat de energie tot vandaag op deze plaatsen behouden bleef, loont het de moeite ze te herontdekken en te benutten.” Een spirituele ontdekkingstocht. Auteur: Cois Geysen, 2009, Uitgeverij Apekt, 220 blz, €24.95.
Op zoek naar de draak in Limburg


Een mooie stimulans, dit boekje, om een aantal bekende plaatsen opnieuw te verkennen. In Utrecht de Sint-Pieterskerk, waar tijdens het bezoek van de auteur een poes voor het koor lag te slapen. “Een energetisch met veel wijsheid gebouwde kerk. Ondanks het feit dat de krachten in de kerk verstoord zijn, is het goed toeven hier. Ooit stond religie veel dichter bij mystiek en waren bisschoppen misschien meer magiërs dan hoogwaardigheidsbekleders. Dit kan een goede ‘leerplek’ zijn.” Intrigerend is Van den Dools suggestie aan de gemeente Amsterdam om meer met fonteinen te werken. “Een waterstad als Amsterdam zou wel varen bij een waterstroom die omhoog reikt en de lucht activeert.” Een heel bijzonder en inspirerend boekje. Auteur: Dick van den Dool. ISBN 9060384377, 1998, Vrij Geestesleven, 96 blz. Te bestellen via info@gaialogie.nl of www.gaialogie.nl, € 10 incl. verzendkosten.
Stonehenge in Casterlé


De kachel brandt. Het raam aan de schrijftafel kijkt uit op de Kempische heuvelrug. De betovering van het oude natuur- en cultuurlandschap komt dan als vanzelf naar boven borrelen, aldus Karl Wouters die aanklopt bij zijn buurvrouw van negentig, die hij vertelt over Stonehenge en zijn gevoel dat er ‘een soort van verbinding’ moet bestaan tussen hun eigen Vlaamse Kasterlee en het Engelse Stonehenge. Waarop zij zegt: “In de tijd van onze voorouders ontstonden er als vanzelf krachtige verbindingen en afstemmende gebeurtenissen en het is niet ondenkbaar dat dit hier ook het geval is.” Wouters duikt vervolgens diep in de geschiedenis van Kasterlee en verdiept zich in oude mythologische verhalen. Mooi voorwoord ook van Marieke Van Coppenolle die, genietend van de goede energie van Karls plekje, de Vrygewye in Lichtaart, in de welkome schaduw van wat ruisende elzenboompjes,  schrijft hoe diens relaas inspireert vanwege alle de creatieve, vaak intuïtieve verbanden die hij legt “die mijn eigen aanvoelen bevestigen en versterken.”  Mooi gezegd: “Voor de mens en voor de mensheid komt het er stilaan op aan een nieuwe synthese te vinden en te leven vanuit bewust ‘zijn’, zodat het ‘doen’, het handelen in de wereld van elke dag, vanzelf constructief is binnen het grotere geheel.”
Langs mystieke plekken in Noord-Holland-Midden


Leuk om in bekende Noord-Hollandse dorpen een gokje te wagen. Wie kan de bijzondere Bakkumse beukenboom vinden? “Bij de beukenboom aangekomen voelden we de bijzondere uitstraling die van de boom afkwam. Bomen met bijzondere uitstraling staan eigenlijk altijd op leycentra.” In dit geval een leycentrum met dertig leylijnen. En wie kent het leycentrum in de bekende Bergense Ruinekerk (20 leylijnen)? In Groet vindt u het centrum niet in de kerk, maar op het grasveld achter de kerk. Maar daar lag vroeger ook het hoofdaltaar. Auteurs: Chris Zoet, Ton van der Leeden & Bastiaan Stok. Stichting Pelgrimspad, 2001, ISBN 9080723126. Nederlands / Duits boekje 32 p. met wichelroedes: € 7,50. Verkrijgbaar bij de VVV's van Alkmaar, Egmond, Bergen, Groet en Schoorl in Noord-Holland of via Chris Zoet of 085 - 4010615. Van dezelfde auteurs: Langs mystieke plekken in Zuidwest-Drenthe.
Langs het pelgrimspad in Twente en Münsterland


Van alle pelgrimspadboekjes van deze auteurs is hun Twente-uitgave de rijkst gevulde. Een aaneenschakeling van wonderlijke streekverhalen, persoonlijke indrukken met af en toe de beelden die paragnost Chris Zoet die doorkrijgt op verschillende leycentra. Een mooi geheel. Wist u dat de oudste boom van Nederland een Twentse eik is van ruim vijfhonderd jaar oud? “Bomen als eik, linde en beuk groeien weldadig op een leycentrum. Zowel de Kroezeboom-eik als het kapelletje erbij staan op een leycentrum, maar de boom is het sterkere leycentrum van de twee.” Via de boom loopt een lange leylijn van het hoofdaltaar van de Plechelmuskerk in Oldenzaal naar het mysterieuze leycentrum van de Friese koningsterp Wijnaldum. Een mystieke fiets- en autoroute. Auteurs; Chris Zoet, Ton van der Leeden & Bastiaan Stok. De prijs van het 48 pagina’s tellende boekje met wichelroedes is € 9,50, Stichting Pelgrimspad, 2003, ISBN 9080723134. Bestellen via Chris Zoet of 085 - 4010615.
Magie langs de IJssel


Een wandelgids langs spirituele plekken in Stad & Ommeland van IJssel en Zwarte Water. Acht wandelroutes en twee audiotours door de Hanzesteden. Een poging tot onthulling van de verborgen geschiedenis van de Hanzesteden, De geomantische wandelingen zijn samengesteld door Dick van den Dool, met omschrijvingen van bijzondere krachtplekken, gebouwen en natuurelementen. De audiotours zijn gemaakt door meesterverteller Willem de Ridder die de bezoeker meeneemt op een tocht door Zwolle en Zutphen. Een ode aan de IJssel! ISBN/EAN 9 7890 6947 0269 KCO , 2007. Te koop bij de VVV-kantoren in de Hanzesteden aan de IJssel en via de webwinkel van de VVV Zutphen te bestellen: www.vvvzutphen.nl.
Magisch en mystiek Engeland


Gefascineerd door de megalithische cultuur begon Cois Geysen begin jaren 70 een zwerftocht langs de ontelbare megalieten van West Europa. Van de hunebedden in Nederland tot de menhirs van Bretagne, de dolmens in zuid Engeland tot de grote staande stenen op de Orkney eilanden ten noorden van Schotland. Honderden heidense stenen werden bezocht. Dit boek is zijn verslag van zijn ontdekkingstochten naar Britse krachtplaatsen & leylijnen, en de daarmee verbonden mythen & legenden. Auteur: Cois Geysen. ISBN 978-9059113640 Aspekt, Soesterberg, 2006
Een aaaadvertentie van Google