Artikelen over genetische manipulatie / modificatie

image
Home

Salon
Filmzaal
Keuken
Tuin
Reisverhalen
Archief
Links

Atelier


Editie 4-1999

image
Michael Pollan 1

Editie 5-1999

image
Arpad Pusztai

Editie 1-2000

image
Oxford Debat

Editie 1-2002

image
Commissie Terlouw

Editie 4-2002

image
Percy Schmeiser

Herfsteditie 3-2009:

image

In editie 3-2009: onder andere aandacht voor De Wereld volgens Monsanto (film en boek) van de Franse filmmaakster Marie-Monique Robin.


image
Home

 Sleutelen aan genen

Tussen 1999 en 2003 besteedde VA-Magazine / Vruchtbare Aarde een aantal keren aandacht aan het onderwerp genetische manipulatie/modificatie - in een poging helderheid te scheppen vanuit een zo breed mogelijk perspectief. De belangrijkste reportages uit deze periode op een rij. 


In 1999 kocht VA het artikel God spelen in de tuin aan van The New York Times. In de ogen van de redactie een van de meest verhelderende artikelen ooit over dit onderwerp geschreven: New-York-Times-journalist Michael Pollan koopt een zak transgene aardappelen en poot ze in zijn tuin. En stelt alle vragen die bij hem opkomen aan een reeks Amerikaanse deskundigen. De vertaling van het artikel publiceerden we in twee afleveringen: editie 4/1999 en 5/1999. In 2009 kwam Michael Pollan voor een aantal lezingen naar Nederland.

De debatclub van de universiteit van Oxford staat bekend om het wereldniveau waarop de kunst van het debateren in ere wordt gehouden. In VA editie 1/2000 een verslag van een ongemeen interessante en verhelderende discussie tussen acht voor- en tegenstanders over de voor- en nadelen van genetische gemanipuleerde gewassen.

In 2001 werd de Commissie Terlouw ingesteld door de Nederlandse regering. In editie 1/2002 een weergave van de briefwisseling die Louk Box (Commissie Terlouw) en Bart Hommersen (Vruchtbare Aarde) in de tweede helft van 2001 voerden over de zin en onzin van het genetisch sleutelen aan gewassen. Klik hier voor de tekst.

In VA 4/2002 een reconstructie van de bekende David-contra-Goliath-rechtszaak "Monsanto-Percy Schmeiser": het juridische steekspel tussen een bijna-gepensioneerde koolzaadteler en 's werelds grootste biotechbedrijf. Interviews met tal van spelers in het veld: Monsanto, Haagse ministeries, hoogleraren en actievoerders. Het artikel van VA is hier te bestellen onder de titel De Vlucht der Genen.

Op zondag 22 mei 2005 onthulde het Britse dagblad The Independent details uit een geheim rapport van Monsanto over een transgene maïssoort (MON 863) die op het punt staat toegelaten te worden in de EU. De Britse krant wijst op afwijkingen aan de nieren en het bloed van proefdieren. The Independent herinnert in het artikel aan het onderzoek van de Britse onderzoeker Arpad Pusztai, dat enkele jaren geleden voor de nodige opschudding zorgde.

Vruchtbare Aarde dook eind jaren negentig in het onderwerp na een lezing van Pusztai in de Koningszaal in Amsterdam, gevolgd door een openbare discussie met Kamerleden, deskundigen, vertegenwoordigers van consumentenorganisaties en bedrijfsleven. Analyse van een imposante reeks misverstanden, blunders en verwijten in editie 5/1999 (Dit nummer is desgewenst nog na te bestellen).

Juli 2003 publiceerde de Britse journalist Andy Rowell een reconstructie van de gebeurtenissen rond Pusztai in zijn boek Don't Worry - It's Safe To Eat, verschenen bij Earthscan.

Op 8 januari 2006 berichtte Geoffrey Lean in The Independent over een (nog ongepubliceerd) Russisch onderzoek. In het onderzoek van een vooraanstaand onderzoeker aan de Russische Academy of Sciences wordt gewezen op de hogere sterfte van de nakomelingen van ratten op een GG soja dieet in de eerste 3 weken van hun leven, in vergelijking met de nakomelingen van moeders op een GG-vrij dieet. En op het verhoudingsgewijs hoge aantal te licht geborenen. Nadere info op de site van gentech.nl.