image
Home

Salon
Filmzaal
Keuken
Tuin
Reisverhalen
Archief
Atelier

Links


Editie 3-2007

image

Themanummer kind en natuur


Editie 2-2004

image

Dit nummer als
welkomstgeschenk
in een
abonnement

Redactionele inleiding bij:

image

In editie 2-2004: Het geluk van de tuin. Grote dichters als Herman Gorter wisten er wel raad mee. Maar gewone schrijvers vinden het - net als politici - aanzienlijk moeilijker om iets te doen met geluk dan met verdriet, drama en somberte. Wat is het eigenlijk dat mensen gelukkig maakt? Vragen die klinisch psychologe Lily de Court Onderwater inspireerden tot een fascinerend essay over het geluk van de tuin.


Jaargang bestellen?Maak hier uw keuze 


Meer natuur?

Een schoenendoos vol met herinneringen, knipsels, kiekjes, vragen, ideeën en tv-beelden. Een eigenwijze collage rond het thema 'stad' en land'.Interview met de Servisch-Nederlandse econoom/verteller Zoran Zlatkovic - over ritme en tijd, het geheim van een blauwe bloem, de schouderpijn van oma en het leven in twee werelden.
Bezoek aan Oscar van Doorn in zijn caravan op stelten. Wat ziet een kunstenaar die 2500 uur naar kraaiachtigen zit te kijken?.Een interview met de Brabantse natuurfotograaf Noud Aartsen

Kies twee van deze edities uit als geschenk bij een abonnement. Of maak uw eigen keuze uit ons archief.

Tuingeluk

Over de dorpspastorie van Jorwerd gaan velerlei verhalen. Er schijnt een dominee te hebben gewoond die mooie dochters had - die mooi konden zingen. Er wordt gezegd dat de dichter Slauerhoff zich ook nog aangetrokken voelde tot de inspirerende sfeer in het huis en de charismatische dominee met zijn talloze boeken over Chinese filosofie.

Minder bekend is de tuin van de pastorie. Een bijzondere tuin. Zo bijzonder zelfs dat deze gloedvol beschreven wordt in een van de mooiste tuinboeken ooit geschreven: Het geluk van den tuin, van Piet Verhagen. Op enthousiaste wijze beschrijft de auteur de gedenkwaardige strijd die de dominee en zijn vrouw voerden. In hun tuin. Een strijd vol humor - over aardappelen en bloemen. De dominee koesterde in de tuin ‘nut’; zijn vrouw koesterde ‘schoonheid’. Het vinden van dat evenwicht is, aldus Piet Verhagen, een van de grote uitdagingen voor elke goede tuinman. Maar daar ligt gelijk het probleem. Een goede tuinman wordt een mens niet zomaar. Als u de 65 nog niet heeft bereikt wordt het sowieso moeilijk. Tot die leeftijd maakt een mens zelfs meer kans te excelleren als legeraanvoerder of staatsman dan als tuinman.

Piet Verhagen stond in dat opzicht zijn mannetje. Een paar maanden voor zijn dood werd hem aan de TU Delft nog een eredoctoraat verleend vanwege zijn grote bijdrage aan de schoonheid van het Nederlandse landschap. Dat is inmiddels lang geleden. Hoe extreem het evenwicht tussen nut en schoonheid in de afgelopen decennia verbroken is, realiseer je je weer eens bij het lezen van het verpletterende essay dat de schrijver/dichter Willem van Toorn voor NRC-Handelsblad schreef over de nieuwe Nota Ruimte van het kabinet Balkenende.

"Al lezend in deze Nota Ruimte vergeet je bijna dat er mensen in Nederland wonen. Mensen die de kinderen naar school brengen, 's avonds een eindje om wandelen in de stad, misschien graag uitkijken op een bosrand of een open akkerbouwgebied.” Wat zei de plantkundige Victor Westhoff in 1998 ook al weer over de behoefte aan antihelden? "De wereld heeft anti-helden nodig. En daar is een heel ander soort moed voor nodig. De held zegt: 'Als wij die hoge snelheidslijn niet aanleggen, worden we het Jutland van Europa.' De antiheld zegt: 'Waren we dat maar, en konden we tegen het dolgedraaide productiedenken maar een ander denken stellen - een organisch denken."

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, hebben we helemaal geen tekort aan helden. Elke burgemeester die een bedrijventerrein voor zijn dorp binnenhaalt, is een held. Van Toorn: "Dat je je op dit gebied aan dat uitzichtloze wedstrijddenken zou kunnen onttrekken, komt niet in de bestuurlijke breinen op." En natuurlijk ook niet in onze eigen breinen, want anders zouden we die politici niet kiezen.

Zou het minister-presidentschap geen duo-baan kunnen worden? Met de vrouw van de Jorwerdse dominee, of een van haar kleindochters, als warm pleitbezorger van visie en onze behoefte aan schoonheid en geluk. Want politici, aldus de Rotterdamse hoogleraar Ruut Veenhoven, zouden zich veel explicieter moeten richten op het bevorderen van geluk.   

Het bovenstaande verscheen in editie 2/2004 als het redactioneel commentaar. Het artikel "Het Geluk van de Tuin" uit Vruchtbare Aarde 2/2004 is elders op deze website na te lezen. Een interview met Victor Westhoff is hier na te lezen.