VA

nr. 3-2011

VA-editie
Home Jaargang bestellen
Abonnement met twee welkomstnummers
Los nummer bestellen Contact

Verkooppunten


3, 5, 10 of 50 gratis Strooikaarten

image
image

De Reisgenoten van Lothlorien

 Dagboek van een vision quest

"Het gaat altijd anders dan je denkt. Een magische of juist heel aardse ervaring; een zoektocht vol ontbering, pijn en lijden; of juist heerlijk, mooi en avontuurlijk.”
image

Natuurwetenschapper Rob Top, aan het einde van zijn carrière afdelingshoofd op het ministerie van VWS, ontdekte op enig moment in zijn leven de aantrekkingskracht van een oeroud ritueel, de vision quest, door hem omschreven als een kentering op een diep niveau. “Ergens, diep van binnen wordt een knop omgedraaid, wordt de koers van je leven verlegd. En dat is onomkeerbaar. En door die kentering is het een nieuw begin, een sprong voorwaarts! Voor alles is een vision quest: doodgaan en opnieuw geboren worden. Een antwoord op dat knagende verlangen in je; dat soms naar boven komt. Dat nog geen geluid heeft, wat je nog niet weet te benoemen; dat je een leven lang hebt weggeduwd; dat ongemakkelijk en onbehaaglijk is. Het is overgave aan je eigen natuur, aan je ziel.” In de nazomer van 2010 stuurde Rob Top een uitnodiging naar Vruchtbare Aarde. In deze editie het uitgebreide verslag van een adembenemend ritueel. 

Extra VA-Lezing Rob Top op 3 maart

image
image
image
image
Ook in dit nummer: een interview met Rob Top: Een gesprek over de zin van rituelen, het evenwicht tussen ratio en intuïtie, voorouderverering en dierkrachten, verveling en ongemakken en de dunne scheidslijn tussen de alledaagse zichtbare en de niet-zichtbare wereld.


   Verder lezen?  Bestel 3-2011 los Bestel 3-2011 binnen een abonnement Geef 3-2011 cadeau

Eerherstel voor de Hofnar

image
Digitale herdruk Vruchtbare Aarde interview met beeldend kunstenaar annex hofnar Wim Bos

image
"Elke organisatie, elke gemeente, elk bedrijf of ministerie zou af en toe eigenlijk een hofnar moeten aanstellen. Als kind heeft iedereen verwondering gekend," meent Wim Bos. “Als minister van Onderwijs zou ik allereerst de naam veranderen in ministerie van Onderwijs en Inspiratie. Door verwondering leer je bestaande gedachten of overtuigingen bij te stellen, je leert je blik verruimen, je beseft dat je eerste oordeel of antwoord niet de ultieme waarheid of werkelijkheid hoeft te zijn. Daarmee verandert je wereld. Ik zou onderzoek stimuleren naar het verwezenlijken van kinderdromen." Digitale herdruk van ons interview met beeldend kunstenaar en zelf benoemd hofnar Wim Bos.

image
Losse bestelling van editie 1-2003 met hofnar Wim Bos per post  
Kruis hofnar-editie 1-2003 plus onze Chartres-labyrinten-Special aan als welkomstgeschenk binnen een abonnement
  Poolse nar
  Shakespeare Diever
  Hedendaagse narren
  Antanas Mockus
image
https://www.shakespearetheaterdiever.nl/
image
image

De Pool Stanczyk (1480–1560) wordt gezien als de beroemdste nar uit de Poolse geschiedenis, in dienst van drie Poolse koningen. Een filosoof met een formidabel inzicht in het wel en wee van het Polen van zijn tijd en een verre blik naar de toekomst. Er wordt hem een enorme invloed toegedicht. Hij placht zijn tijdgenoten een soms oncomfortabele spiegel voor te houden middels grap en grol. Veel van zijn uitspraken zijn opgetekend door schrijvers en historici.

“Niemand zou het merken als Hamlet zonder de doodgravers scène zou worden gespeeld.” Maar uitgerekend deze overbodige, nar-achtige scene, met zijn dwaze woordspelingen, noemde de Amerikaanse natuurkundige Steven Weinberg ooit het hoogtepunt van Shakespeare's beroemde koningsdrama. "Een scène die in dit stuk zit als de joker in het kaartspel," aldus Wil Uitgeest die over dit onderwerp in VA 2-2000 een prachtig artikel schreef.

Achter een masker van zotheid spreekt hij de waarheid: de nar. "De middeleeuwse nar zag er belachelijk uit en gedroeg zich nog zotter, juist daarom kon hij zeggen wat anderen zich niet konden permitteren. Vijfhonderd jaar geleden schreef Erasmus zijn Lof der Zotheid, en in navolging daarvan gaat de Helling op zoek naar hedendaagse narren en de zotheden van onze tijd. Wie om zichzelf durft te lachen is geen extremist (hooguit een gek)."

Een groots voorbeeld van een prachtige nar? Natuurlijk de Columbiaanse oud-burgemeester en presidentskandidaat Antanas Mockus. Wat hem bijzonder maakt, is zijn nar-schap. "Hij durfde als burgemeester voor nar te spelen en nar-achtige initiatieven te ontplooien, zoals de succesvolle inzet van vierhonderd mimespelers om de verkeerschaos in de hoofdstad te lijf te gaan." Vruchtbare Aarde interviewde de Deense regisseur in VA 4-2009.

   Meer info op Wikipedia  
   Bestel editie 2-2000 los na 
  Naar de inhoud van dit nummer
   Bestel editie 4-2009 los na 


   Verder lezen?  Bestel 3-2011 los Bestel 3-2011 binnen een abonnement Geef 3-2011 cadeau


‘Waarom ik plekken zoek, weet ik nog niet als ik ermee begin. Ik herinner me dat het fijn was om met mijn moeder samen door de korenvelden te wandelen aan de rand van de stad."

Een glimp van de Naamloze Plek

Jos van Wunnik over Schinveldse bossen, songlines, Bhutan en innerlijk licht
image
image

Beeldend kunstenaar, schilder en fotograaf Jos van Wunnik is al vijfendertig jaar bezig om het mysterie van de natuur te verbeelden. Wondermooie, soms bijna etherische schilderijen en foto’s zijn op deze wijze ontstaan. Beelden waarin het mysterie van het leven gevangen lijkt. De Schinveldse bossen zijn een bron van inspiratie voor hem. Maar eerder ook Drenthe, Normandië, de Alpen, Noorwegen, Lapland en het weidse, Friese landschap waar hij zes jaar woonde met vrouw en kinderen. En ook Bhutan – de weelderige kruidentuin van Tibet. “Na mijn thuiskomst droom ik twee weken lang iedere nacht dat ik in een tempel rond dwaal. Ik zoek er iets wezenlijks, maar wat?”

"Op zekere dag ga ik op zoek naar de Naamloze Plek, of eigenlijk ben ik al langer op zoek zonder het zelf te beseffen [..] Als ik voor het eerst in de schemering een nevelig heidelandschap zie, werkt dat hevig op me in. Een ruimte opent zich [..] 'Ik heb het beeld in mij van een lege, grenzeloze ruimte, die toch vol is', zeg ik tegen het schilderij. 'Vol van licht, ruimte en tinteling.' [..] De kans om een glimp op te vangen van de Naamloze Plek lijkt me het grootste in het Noorden [..] Kort daarna verlaat ik mijn geboorteplek en vertrek."

Uit: J. van Wunnik: Transformatie in kleur , 2011, Arora productions 
  Website Jos van Wunnik 

  Vertrek naar het Noorden
  Hinnöya, Lapland
  Leycentrum Maastricht
  Witte koepel Bhutan
Jos van Wunnik: Bronbos / reflections
Jos van Wunnik: Hinnöya, 2010
Jos van Wunnik: Maastricht / mother Maas, 2001
Jos van Wunnik: Bhutan - mount Chomolhari, 1992

JvW: "Het Schinveldse bos met zijn bomen en water is al jarenlang een bron van inspiratie voor mij. In het vroege voorjaar spiegelen bomen zich in de gracht van de Lammedam, een Middeleeuwse schans. Terwijl het bos nog kaal en kleurloos is blinken de stil bewegende waterloopjes tussen helder groen. Iets trekt me."

JvW: "A round hidden world, suddenly opening to the eyes of your heart... Impression of the magic landscape on Hinnöya Island on my way to Lofoten. Here three valleys were coming together. My heart was singing, I wished I could walk in that birch forest for a while, but we had to drive on."

JvW: "We zien hier de Maas met zijstromen Geulle en Jeker en de hoogtelijnen van de hellingen van het Maasdal. Ik heb de Onze lieve Vrouwekerk in Maastricht met de Mariakapel uitgebeeld als een energetisch centrum van de streek waar alle leylijnen samenkomen in de Mariakapel in mijn geboortestad Maastricht."  

JvW: "Een kudde yaks passeert me. Ik passeer drie kammen. Pas bij de vierde kam, gemarkeerd door twee chorten van gestapelde stenen, houd ik halt. Dan zie ik wat ik in mijn verbeelding in Schinveld al zo vaak zag. Alsof een innerlijk beeld zich plotseling materialiseert. De stralend wite koepel van de Chomolhari, recht voor me!"


   Verder lezen?  Bestel 3-2011 los Bestel 3-2011 binnen een abonnement Geef 3-2011 cadeauimage

Visualisaties van de oude Inca-lessen


Een interview met beeldend kunstenaar Dafne Arlman

image

“In de Inca-beleving bestaat alles uit levende energie. Ieder mens, elke berg, rivier, boom, plant en dier is tegelijk een stoffelijke vorm en een energiebel. Ook elke stad is omgeven door een energiebel. Zoals ook bergen, stenen en zelfs gebouwen een energetisch aspect hebben. Een ‘bel’ van levende energie die de materie omgeeft. Het is een onderdeel van mijn training geweest om deze energie te voelen en me daar op af te stemmen,” aldus Juan Nuñez del Prado die Vruchtbare Aarde interviewde in 3-2010. Beeldend kunstenaar Dafne Arlman verwerkte de oude Inca-lessen tot beelden. Een interview.

Copyright: Dafne Arlman


Juan Nuñez del Prado: “Waar ik altijd erg van heb gehouden in de Inca-traditie is de uitnodiging om jezelf te worden. Het is een traditie die van niemand vraagt om dogma’s te aanvaarden. De centrale factor in de Inca-cultuur is de uniekheid van elk individu: het diepe besef dat we als mens niet anders te hoeven worden dan we zijn. Wie anders probeert te zijn dan hij is, doet zichzelf onrecht aan. In de oude Inca-cultuur was het onmogelijk om minderwaardig te zijn, hoe werkeloos of dakloos je ook was. In elk mens zit een parel verborgen, die er altijd al heeft gezeten en die er alleen op wacht om tot uitdrukking te worden gebracht.”

image
 Interview Juan Nuñez del Prado


Kruis editie 3-2010 met Juan Nuñez del Prado aan als welkomstgeschenk
   Verder lezen?  Bestel 3-2011 los Bestel 3-2011 binnen een abonnement Geef 3-2011 cadeau

image
image
image
Nieuw in VA's Webwinkel

Les glaneurs en la Glaneuse


“Toeval zijn de cadeautjes die het leven je geeft, die het leven mijn films geeft. Ze zijn een verlengstuk van de werkelijkheid.” Agnès Varda’s Les Glaneurs en la Glaneuse zit vol van deze cadeautjes. Een speelse, liefdevolle ode aan de hedendaagse sprokkelaars van voedsel.  Meer info»

 


image
Les Glaneurs et la
 Glaneuse »

VA's Webwinkel


The Other Final:
Filmmaker Johan Kramer laat zien hoe een bijzondere wedstrijd culturen dichter bij elkaar weet te brengen. 
Les Vacances:
Vakantie vieren blijkt helemaal niet zo makkelijk, zo laten de gasten in het strandhotel uit Les Vacances de mr. Hulot zien.
Babette's Feast:
Onmogelijk een grens te trekken tussen de lichamelijke en spirituele voldoening die deze Deense eetfilm de kijker verschaft.
   Verder lezen?  Bestel 3-2011 los Bestel 3-2011 binnen een abonnement Geef 3-2011 cadeau


Het Vruchtbare-Aarde-interview met de Haarlemse huisarts H.C. Moolenburgh in editie 1-2007 riep veel reacties op van lezers die zich geïnspireerd voelden door diens visie op de geneeskunde, waarin zelfs humor, sprookjes en zenverhalen hun plek hebben. Moolenburgh haakte aan als columnist.

  Verlangen naar harmonie

image

Image

"Een van de meest opvallende eigenschappen van de mens is het verlangen naar harmonie. Dat merkte je al op de basisschool als een staartdeling niet op nul uitkwam en er een stukje overbleef. Of als je een dakpan scheef ziet liggen. Je legt hem niet alleen recht vanwege inregenen, maar ook omdat het niet staat. Maar ja, het leven is anders. We zien het niet zo kloppen als voor ons gevoel juist is..." (De aftrap van een nieuwe column)

  Een interview met H.C. Moolenburgh
H.C. Moolenburgh
Kruis de H.C. Moolenburgh-editie 1-2007 aan als welkomstgeschenk in een abonnement

  Verder lezen?  Bestel 3-2011 los Bestel 3-2011 binnen een abonnement Geef 3-2011 cadeauimage

Een kom vol Geluk

image

De Chinese cultuur kent een enorme rijkdom aan symbolische afbeeldingen van flora en fauna, fabeldieren, kleuren en getallen. Een soort taal van het geluk. Motieven die de wensen voor harmonie, rijkdom en schoonheid, een lang leven of huwelijksgeluk symboliseren. Amalia Baracs in de ban van het verhaal van de kleine Chinees Kang die al 300 jaar op een Chinese vaas staat afgebeeld en wordt bevrijd door een magische windvlaag. Op zijn reis door de Chinese cultuurgeschiedenis ontmoet hij allerlei gelukbrengende dieren. En onderweg leert hij dat geluk meestal dan wordt gevonden, als je het niet verwacht….

Column Amalia Baracs

Een kom vol geluk: Harriet Impey, Katie Pickwoad   Verder lezen?  Bestel 3-2011 los Bestel 3-2011 binnen een abonnement Geef 3-2011 cadeauColumn Marjet MaksDe lachende ezel


image
image image

Kan een huis zijn bewoner uitkiezen? ‘Ja,’ roept Marjet Maks volmondig. ‘Ons huis! En het staat in Spanje.’ Dertien jaar geleden liepen zij en haar partner op de laatste dag van hun vakantie in Andalusië door een klein boerenbergdorp in de Alpujarras. ‘Een bijzonder gebied met nog een Arabische sfeer van ruim vijf eeuwen geleden aan de zuidkant van het hooggebergte, de Sierra Nevada.’ Een toevallige blik over hun schouder veranderde op dat moment hun totale leven. Ze kwamen te wonen in een eeuwenoud en bijzonder huis met een waterbron. De mensen in haar omgeving inspireren Marjet sindsdien tot het schrijven van columns en verhalen.

image

“De thuisblijvers zeiden wel eens dat het een vlucht was, je terugtrekken uit het echte en belangrijke leven en ergens anders lekker op een goedkoop plekje in de zon gaan zitten, zonder verantwoordelijkheid of zorgen. Wie dit zeiden, zagen iets over het hoofd. Als je niet meer dagelijks betrokken bent bij het wereldgebeuren en niet langer dringt om een plaats op de voorste rijen, dan heb je ook niets om je achter te verschuilen voor het gezelschap van jezelf. Als je de tijd gaat zien en de stilte gaat horen, kun je niet meer ontkomen aan de zin van het bestaan; en dat is zo'n schrikwekkende verantwoordelijkheid dat je wellicht zult vluchten, terug naar wat ze het echte en belangrijke leven noemen.” Citaat van Jan Gerhard Toonder (“Een prachtig motto voor mijn VA-columns”):

 Marjet bestiert in het zuiden van Spanje een B & B voor levensgenieters, wandelaars en rustzoekers  
  Verder lezen?  Bestel 3-2011 los Bestel 3-2011 binnen een abonnement Geef 3-2011 cadeau
image
Meer van Bolsena


Image
Column Selma Sevenhuijsen

image
image

Een week vol vrouwelijke energie

De Etruskische samenleving was gebaseerd op een antieke sacrale geografie, meegenomen door hun priesters uit Klein Azië. Het vrouwelijke en het mannelijke waren in balans. Voor Selma Sevenhuijsen begonnen de geheimen van dit raadselachtige volk zich te ontsluiten tijdens haar wandelingen door het Etruskische sacrale landschap rond het Lago di Bolsena. Etrurië werd haar thuisbasis. Sinds enkele jaren woont ze een deel van het jaar in de buurt van Pitigliano, in het hart van het Etruskische landschap. Aflevering 12 van een serie Etruskische columns.

image
Kruis editie 1-2008 met het Etruskisch labyrint aan als welkomstgeschenk in een abonnement

Interview Selma Sevenhuijsen in 1-2008
Redactionele inleiding bij Selma's reis naar Toscane
Selma's website

  Verder lezen?  Bestel 3-2011 los Bestel 3-2011 binnen een abonnement Geef 3-2011 cadeau

3, 5, 10 of 50 gratis Strooikaarten


 VA's filmkeuze


Bogota Change in VA's Webwinkel
image

Copyright:Mon Oncle: Tati’s tweede film rond diens alter ego monsieur Hulot. Het personage dat zich niet mee slaat slepen in de maatschappelijke gekte; er hoogstens in verdwaalt. Ook in Mon Oncle fungeert Hulot als een spiegel. Dit keer van zijn zuster die getrouwd is met de directeur van een plasticfabriek. Tegen de achtergrond van hun modernistische, volautomatisch ingerichte huis, fungeert Hulot als een vakantieadres voor zijn neefje, waar deze iets kan proeven van de chaotische, ongedwongen kant van het leven. In aansluiting op een zes pagina groot artikel gewijd aan Tati’s kijk op het leven in 4-2010, presenteert Vruchtbare Aarde nu ook Tati's tweede grote Hulot-film uit 1958. (€ 12, Nederlands ondertiteld). Sinds april 2011 in VA's Webwinkel »

Copyright:

Copyright:The Monastery - Mr. Vig & the Nun: Eindelijk in VA’s webwinkel. Deze droom van een documentaire. En niemand die aanvankelijk in die droom geloofde. De Deense regisseuse Pernille Rose Gronkjaer teerde jarenlang in op haar eigen spaargeld, filmend met een geleende camera. “Maar ik had die droom. Zoals de hoofdpersoon uit mijn film zijn droom had. Meneer Vig die in het noorden van Denemarken een groot, vervallen kasteel bewoonde en die daarin op zijn oude dag een Russisch klooster wilde stichten. “Ik kon gewoon niet stoppen met deze oude, charismatische man te filmen.” (€ 10, Nederlands ondertiteld) Sinds april 2011 in VA's Webwinkel »

Copyright:

Copyright:Tous les matins du monde: Op internet spreekt een liefhebber over een schilderij van een film.  De associatie met de schilderkunst wordt vaker gelegd. Een andere liefhebber vergelijkt het spel van licht en schaduw met de stijl van de Franse barokschilder Georges de La Tour (1593-1652), vermaard geworden vanwege de prachtige sereniteit en verstilling die de lichteffecten in zijn werk oproepen. In de speelfilm Tous les matins du monde is er ook nog de prachtige barokmuziek van Jordi Savall die aan de verstilling bijdraagt. (€ 10, Nederlands ondertiteld). Sinds april 2011 in VA's Webwinkel »

Copyright:

Copyright:Les Vacances de Monsieur Hulot: Vakantie vieren is helemaal niet zo makkelijk. De meeste gasten in Les Vacances de Monsieur Hulot zijn er eigenlijk niet zo goed in. Ze weten niet goed raad met de afwijkingen van het normale protocol. De zakenman blijft zijn zaken afhandelen; de intellectueel blijft plannen ontwikkelen om Europa te reorganiseren; de oude commandant blijft zijn oorlogsdaden vertellen. De Vlaamse filosofe Ann Meskens: “Hulot wil enkel met vakantie zijn." In aansluiting op een zes pagina groot artikel gewijd aan de schoonheid van Tati’s kijk op het leven, presenteert Vruchtbare Aarde ook Tati's eerste grote Hulot-film (1953) in de Webwinkel. (€ 17, Nederlands ondertiteld, gerestaureerde versie uit 2009, 114 min). Sinds december 2010 in VA's Webwinkel »

Copyright:

Copyright:PlayTime: “De film droeg een vrolijke titel en eindigde met een feest,” merkte de Vlaamse Tati-liefhebster Ann Meskens op bij Tati’s honderdste geboortedag. “Maar het publiek voor deze film moest in 1967 blijkbaar nog geboren worden. Men schoof heen en weer op zijn stoel, het applaus was slapjes.” Alles kon bij Tati voorwerp van nieuwsgierigheid zijn – een blad van een boom, een deurkruk, een file, een kantoortuin… Het is net alsof Tati ons uitnodigt ook onze eigen stoel wat naar achteren te schuiven; om de hoofdpersoon in ons eigen leven wat minder te benadrukken. Vandaar ook misschien het enorme beeld waarop PlayTime vertoond moest worden. “Ik wilde een echt groot raam,” zei Tati. In VA`s Webwinkel ook de film die algemeen beschouwd wordt als zijn grootste meesterwerk. (€ 12, Nederlands ondertiteld, 90 min) Sinds december 2010 in VA's Webwinkel »

Copyright:

Copyright:La Vie Moderne: De oude Marcel staat terneergeslagen bij een koe. Uierontsteking. De veearts zal maar liefst twee keer langskomen. “Geld is niet alles,” horen we de boer zeggen. “Ik zou er twee keer zoveel voor over hebben om haar in leven te houden. Ik noemde haar zeurpiet.” De Franse fotograaf en documentairemaker Raymond Depardon is weer terug op zijn geboortegrond, het Franse Centraal Massief. Uit zijn jeugd herinnerde hij zich de gesprekken aan de keukentafel. "En zo heb ik ook de boeren willen filmen. Aan tafel. Het ontroert me hen te zien zoeken naar het juiste woord.“ Aan het eind van de film rijden we weg uit het landschap. We kijken terug. “Ik houd van dit landschap,” horen we Depardon zeggen. “Ik houd van het licht op dit uur van de vroege avond.” (€ 10, Nederlands ondertiteld, 90 min). Sinds december 2010 in VA's Webwinkel »

Copyright:

Copyright:Fanny & Alexander: Een ongelooflijk rijk gelaagde film. De verbeelding van een archetypische reis, waarin de hoofdrolspelers facetten vertolken van de mens op weg. Archetypen in de menswording. Pas aan het eind van de weg gloort licht. Een licht dat in Bergmans film gepersonifieerd wordt door de wijze, oude vriend van Alexanders grootmoeder, Isak geheten. Hij is het die de kinderen uit het huis van de stiefvader laat ontsnappen en ze onderbrengt in zijn eigen huis – een doolhof vol kamers en gangen, tjokvol poppen en beelden en verborgen nissen. Na de kinderlijke onschuld en de verstandelijke waarheid doemt ineens een derde mogelijkheid op. Een glimp van de verticale dimensie waar zoveel personages in de film wanhopig naar op zoek lijken. Sinds december 2010 opnieuw opgenomen in VA's Webwinkel »

Copyright:

Copyright:Heimatklänge: Er zijn klanken die je als mens tot tranens toe kunnen beroeren, troosten en tot rust kunnen brengen, schreef een Duitse recensent over de documentaire Heimatklänge. Een aanstekelijk portret van drie Zwitserse stemkunstenaars. Een recensent van NRC-Handelsblad hield zich, vergeleken met deze lyrische reactie, nog redelijk in toen hij schreef dat Heimatklänge een documentaire is die binnen acht minuten een tevreden lach bij hem had opgeroepen. Met overweldigende berggezichten op de achtergrond vertellen de drie musici over hun passie voor muziek. Een film waarin het boventoonzingen onlosmakelijk verbonden blijkt met het berglandschap van de Alpen. (€ 10, Nederlands ondertiteld, 81 min). Sinds oktober 2010 in VA's Webwinkel »

Copyright:

Copyright:Peter Brooks Mahabharata: Het eeuwenoude religieuze en filosofische epos de Mahabharata uit India wordt wel de meest omvangrijke literaire schat genoemd die de mensheid ooit heeft voortgebracht. Een complex verhaal over de strijd om de troon tussen twee takken van een Indiase familie. Een strijd die symbool staat voor de strijd tussen licht en duister. Volgens esoterische opvattingen heeft de strijd plaats binnenin elke mens die tot inzicht en wijsheid tracht te komen en zich los probeert te maken van zijn egocentrische beperkingen. De voor westerlingen meest toegankelijke versie is de vijf uur durende versie van Peter Brook. (€ 15, Nederlands ondertiteld, dubbel-dvd).  Sinds september 2010 in VA's Webwinkel »

Copyright:

Copyright:The Other Final: In het boeddhistische koninkrijk Bhutan had niemand ooit van het Caribische eiland Montserrat gehoord. Maar op de zomerse dag in 2002, toen miljoenen televisiekijkers zaten te wachten op de finale van het WK voetbal in Japan, speelden de twee laagst geklasseerde voetballanden hun eigen finale in de Himalaya. Johan Kramer filmde het evement en liet zien dat liefde voor het spel, niet gehinderd door commerciële belangen, mensen en culturen dichter bij elkaar kan brengen. Vanuit de hele wereld stroomden de enthousiaste reacties binnen. De Franse stervoetballer Zinedine Zidane bleek zo enthousiast dat hij de film drie keer zag. (€ 10, Nederlands ondertiteld) Sinds oktober 2010 in VA's Webwinkel »

Copyright:

imageVaclav Havel: Waarom is deze documentaire over de Tsjechische dichter-president Vaclav Havel nou zo genietbaar? Mogelijk vanwege het gevoel van nabijheid dat de film weet op te roepen. We zien een ontwapenend kwetsbare president, die zo nabij aanvoelt dat je in je agenda lijkt te moeten bladeren om zeker te weten dat je de volgende week niet een afspraak met hem hebt. Speciale import uit Tsjechië: Citizen Havel. Een aantal kostbare momenten (twee uur in totaal) uit het presidentiële leven van de voormalige dichter-dissident. Een film die pas vijf jaar na Havels aftreden voor het eerst vertoond mochten worden. --- Tsjechische dvd-hoes van karton en ondertiteling in Duits en Engels (€ 8). Meer info in editie 2-2010Sinds juli 2010 in VA's Webwinkel »

image


   Verder lezen?  Bestel 3-2011 los Bestel 3-2011 binnen een abonnement Geef 3-2011 cadeauDit nummer los nabestellen


Dit nummer ontvangen binnen een abonnement

VA Editie 2-2010
Home
Vorige nummer
Volgende nummer
Overzicht alle jaargangen: Leeskamer